Klavieru serviss

Klavieres ir samērā sarežģīts un smalks mūzikas instruments, kura izgatavošanā savas zināšanas apvieno galdnieki, pulētāji, metālu tehnologi, mehāniķi, audēji un filcētāji, akustiķi un pats galvenais – mūziķi.

Kā ikviens mūzikas instruments, arī klavieres prasa regulāru kopšanu. Atšķirībā no citiem mūzikas instrumentiem, kurus paši mūziķi skaņo, regulē un reizēm pat pielabo, pie klavierēm pianists tikpat kā neko pats nevar izdarīt, ja vien viņam nav speciālu zināšanu šajā jomā. Tas ir saistīts ar pietiekoši sarežģīto mehānismu, smalko akustisko daļu, ļoti lielajiem spriegumiem stīgās un līdz ar to arī balsta konstrukcijās, ķeta rāmī. Klavieru skaņošana jau pati par sevi ir specialitāte, kur jāpārvalda ne vien vispārējie skaņošanas torētiskie un praktiskie aspekti, bet jāzin un jāprot atšifrēt arī konkrētā instrumenta skaņošanas īpatnības; īpaši koncertskaņotājam jāzin kādai mūzikai šoreiz jāskaņo un jāizprot arī pianista vēlmes.

Skaņošana gan ir tikai aisberga redzamā daļa klavieru kopšanas ciklā. Klavieru mehānisms ir visai sarežģīts un tam jābūt pareizi noregulētam, lai pianists pilnībā kontrolētu skaņas radīšanas procesu. Klavieru mehānisms mēdz izregulēties mitruma maiņu, filču, ādas un auduma nodiluma u.c. faktoru rezultātā, tādēļ tikpat regulāri kā skaņošana ir vajadzīga arī mhānisma kopšana.

Mūsu uzņēmums piedāvā veikt visu nepieciešamo apkopi Jūsu klavierēm – gan skaņošanu gan arī mehānikas apkopi. Jānis Kalniņš ir firmā “Steinway & Sons” sertificēts klavieru skaņotājs un tehniķis, kurš paviks visu Jūsu klavierēm vjadzīgo.